Lưu trữ thẻ: Lầu Tứ Phương Vô Sự

Lầu Tứ Phương Vô Sự – Bắc Khuyết Đài

Lầu Tứ Phương Vô Sự, Tứ phương vô sự lầu

Nằm bên trên Bắc Khuyết Đài của Hoàng thành, lầu Tứ Phương Vô Sự có cái tên khá dài, nhưng sự hiện diện của công trình kiến trúc này trong lịch sử thì lại hơi ngắn, chỉ 45 năm từ 1923 đến 1968. Đặt tên như vậy là mong mọi việc đều bình yên, nhưng…