Lưu trữ thẻ: Thiệu Trị

Vua Thiệu Trị – Vị vua thứ ba, tài hoa, hiếu thảo của triều Nguyễn

Vua Thiệu Trị

Vua Thiệu Trị, tên thật là Nguyễn Phúc Tuyền, húy là Miên Tông sinh năm Đinh Mão (1807) là con trưởng của vua Minh Mạng. Khi vua Minh Mạng băng hà đã truyền ngôi vua cho ông, trở thành vị vua thứ ba của triều Nguyễn. Cuộc đời vua Thiệu Trị nhìn chung không có…