Lưu trữ thẻ: cung Diên Thọ

Cung Diên Thọ – Nơi ăn ở của Hoàng Thái Hậu (mẹ vua)

cung diên thọ, cung dien tho, du lịch huế, lịch sử Huế, khám phá huế

Được xây dựng vào năm 1804 bên trong Hoàng thành Huế, cung Diên Thọ là nơi dành cho bà Hoàng Thái hậu (mẹ vua) ăn ở. Đây là một tổ hợp kiến trúc gồm Diên Thọ chính diện nằm ở vị trí trung tâm và hơn 10 công trình kiến trúc phụ thuộc quây quần…