Một buổi khám phá trải nghiệm vùng Phá Tam Giang – Huế

Phá TAM GIANG, nằm trong hệ phá TAM GIANG – đầm CẦU HAI, là một...