Vua Minh Mạng – Vị vua anh minh nhất trong triều đại nhà Nguyễn

vua minh mạng, vua minh mang

Vua Minh Mạng tên là Nguyễn Phúc Đảm, sinh năm Tân Hợi (1791) tại làng Tân Lộc, Gia Định, con thứ tư của Gia Long và bà Thuận Thiên Trần Hoàng hậu. Khi Hoàng tử Cảnh mất, Nguyễn Phúc Đảm được lập làm Thái tử, khi Gia Long băng hà, được nối ngôi lúc đã 30 tuổi và đổi niên hiệu là Minh Mạng. Vua Minh Mạng được xem là vị vua anh minh nhất trong lịch sử triều Nguyễn. Chính nhà vua đã đưa kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam ta thời kỳ đó phát triển lên một bậc mới.

Vua Minh Mạng

  • Niên hiệu:  Minh Mạng 
  • Năm sinh, năm mất:  1791-1840
  • Giai đoạn trị vì: 1820-1840
  • Miếu hiệu: Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế
  • Tên Húy: Nguyễn Phúc  Đảm

>>> Xem ngay:
Lăng vua Minh Mạng
Tiểu sử các vị vua triều Nguyễn

Xây dựng Kinh thành Huế và thay đổi bộ máy cai trị

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, vua Minh Mạng tiếp tục việc tu sửa kinh thành Huế, nhất là là cửa Ngọ Môn. Các sách thời đó đều khen ông là một nhà Vua văn võ kiêm toàn. Vua Minh Mạng bắt đầu một cuộc cải cách từ nội trị đến ngoại giao.

Nhà vua bỏ hầu hết các dinh, các trấn thành lập các tỉnh (31 tỉnh), Nội các và Cơ mật viện để bàn chuyện nước (thời Bảo Đại mới bị giải tán). Lập Quốc Tử Giám. Bắt đầu mở các khoa thi Hội, thi Đình để lấy tiến sĩ (thời Khải Định mới bị giải tán). Lập Quốc sử quán để góp nhặt những chuyện làm quốc sử. Phát thưởng cho những ai tìm được sách cũ hay làm ra sách mới v.v…

Các nước láng giềng xa gần đều gửi sứ thần đến thông hiếu và vua cũng cử nhiều phái đoàn đến các nước đó để ban giao. Năm Mậu Tuất (1838) vua Minh Mạng đổi tên nước là Đại Nam.

Ngài không thích đạo Thiên Chúa nên ban hành cấm đạo dai dẳng mãi đến khi nước Pháp sang bảo hộ mới thôi.

Cũng vì việc cấm đạo Thiên Chúa cho nên sự buôn bán với người nước ngoài cũng bị cản trở vì triều đình thấy thỉnh thoảng khi có chiếc tàu buôn lại thì lại có một vài người giáo sĩ Thiên Chúa giáo trên đó nên càng lạnh nhạt với người nước ngoài. Vua từ chối không tiếp một tàu ngoại quốc nào ngay cả tàu Pháp. Hai ông quan người Pháp (Chaigneau và vannier) làm trong triều đình từ thời Gia Long thấy vua Minh Mạng có vẻ không thích người ngoại quốc nên cũng xin từ chức rồi đem gia đình trở về Pháp.

Sau này triều đình Pháp có gửi sứ giả sang bang giao với Việt Nam nhưng vua không tiếp. Nước ta coi như bế quan tỏa cảng từ đó.

Vua Minh Mạng mất năm Canh Tí (1840), thọ 50 tuổi, trị vì được 21 năm.

>> Xem ngay:
Lăng vua Minh Mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *