Lưu trữ thẻ: vua triều nguyễn

Vua Tự Đức – Vị vua tài hoa, hiếu thảo nhất triều Nguyễn

Vua Tự Đức

Vua Tự Đức là vị vua thứ 4 của triều Nguyễn. Vua Tự Đức được xem là vị vua tài hoa, hiếu thảo nhất trong các vị vua triều Nguyễn. Nhưng sinh thời, Tự Đức là ông vua có sức khỏe ốm yếu. Tuy nhiên, ông trị vì đất nước trong giai đoạn có nhiều…

Vua Thiệu Trị – Vị vua thứ ba, tài hoa, hiếu thảo của triều Nguyễn

Vua Thiệu Trị

Vua Thiệu Trị, tên thật là Nguyễn Phúc Tuyền, húy là Miên Tông sinh năm Đinh Mão (1807) là con trưởng của vua Minh Mạng. Khi vua Minh Mạng băng hà đã truyền ngôi vua cho ông, trở thành vị vua thứ ba của triều Nguyễn. Cuộc đời vua Thiệu Trị nhìn chung không có…

Vua Minh Mạng – Vị vua anh minh nhất trong triều đại nhà Nguyễn

vua minh mạng, vua minh mang

Vua Minh Mạng tên là Nguyễn Phúc Đảm, sinh năm Tân Hợi (1791) tại làng Tân Lộc, Gia Định, con thứ tư của Gia Long và bà Thuận Thiên Trần Hoàng hậu. Khi Hoàng tử Cảnh mất, Nguyễn Phúc Đảm được lập làm Thái tử, khi Gia Long băng hà, được nối ngôi lúc đã…

Vua Dục Đức – Vị vua trị vì đất nước trong 3 ngày

vua Dục Đức

Vua Dục Đức, vị vua có số phận bi thảm nhất trong 13 vị vua triều Nguyễn. Lên ngôi danh nghĩa trong vòng 3 ngày thì bị bắt giam ngay tại nghi lễ đọc di chiếu truyền ngôi. Và cuối cùng chết vì đói khát trong ngục thất. Tuy nhiên, cuộc đời cũng đền đáp…

Vua Gia Long – Vị vua mở đầu lịch sử 143 năm của triều đại phong kiến nhà Nguyễn

Vua Gia Long, tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân năm 1802. Được xem là vị vua thống nhất đất nước Việt Nam. Mặc dù lịch sử vẫn còn nhiều tranh luận về công, tội cũng như mối thù truyền kiếp giữa vua Gia Long và anh em nhà…