Vua Thiệu Trị – Vị vua thứ ba, tài hoa, hiếu thảo của triều Nguyễn

Vua Thiệu Trị, tên thật là Nguyễn Phúc Tuyền, húy là Miên Tông sinh năm...

Lăng Thiệu Trị – Nơi an nghỉ của vị vua tài hoa, hiếu thảo

Bài 3: LĂNG THIỆU TRỊ (Xương Lăng) >>> Xem thêm: Tổng hợp các lăng vua Nguyễn...