Lưu trữ thẻ: vua gia long

Vua Gia Long – Vị vua mở đầu lịch sử 143 năm của triều đại phong kiến nhà Nguyễn

Vua Gia Long, tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân năm 1802. Được xem là vị vua thống nhất đất nước Việt Nam. Mặc dù lịch sử vẫn còn nhiều tranh luận về công, tội cũng như mối thù truyền kiếp giữa vua Gia Long và anh em nhà…