Lưu trữ thẻ: trải nghiệm rừng ngập mặn cà mau

Trải nghiệm rừng ngập mặn Cà Mau

Trải nghiệm rừng ngập mặn cà mau

Nói về địa hình và điều kiện tự nhiên, không nơi đâu đặc biệt bằng Cà Mau. Bởi ngoài biển, rừng U Minh Hạ trù phú còn có rừng ngập mặn Cà Mau với hệ sinh thái đa dạng độc đáo bậc nhất. Cà Mau có hai hệ thống rừng rất nổi tiếng, đó là…