Lưu trữ thẻ: tình yêu và nỗi nhớ

Hà Nội tình yêu và nỗi nhớ

hà nội tình yêu và nỗi nhớ, hà nội, tình yêu và nỗi nhớ

Yêu mà không biết mình yêu gì, nhớ cũng chẳng biết vì sao lại nhớ. Cũng chưa bao giờ sống đủ lâu ở Hà Nội để có cảm nhận sâu sắc về con người về cảnh sắc nơi đây. Nhưng tôi lại có một tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội mà không thể nào diễn…