Lưu trữ thẻ: thực dưỡng ahsawa

Thực dưỡng là gì ? – Cách hiểu đơn giản về thực dưỡng

Thực dưỡng, nói đơn giản cho dễ hiểu là ăn uống sao cho cơ thể khỏe mạnh. Nếu các bạn muốn rõ hơn về thực dưỡng thì có thể nhờ chú Google tìm cho vài định nghĩa, tuy nhiên rất phức tạp và khó hiểu. Dưới đây mình chỉ chia sẻ theo kiến thức và…