Lưu trữ thẻ: Thế Tổ miếu

Thế Miếu – Nơi thờ phụng các vua Nguyễn

Thế Miếu, Thế Tổ miếu, the mieu, du lịch huế, khám phá Huế. lịch sử Huế

Thế miếu nằm phía bên trong góc tây nam của Hoàng thành. Ở địa điểm Thế Miếu tọa lạc ngày nay, vào năm 1804, vua Gia Long đã cho xây dựng miếu Hoàng Khảo để thờ thân phụ của mình là Nguyễn Phúc Luân. Đến năm 1821, sau khi vua Gia Long thăng hà, vua…