Thế Miếu – Nơi thờ phụng các vua Nguyễn

Thế miếu nằm phía bên trong góc tây nam của Hoàng thành. Ở địa điểm...