Lưu trữ thẻ: thái giám triều Nguyễn

Thái giám trong hậu cung triều Nguyễn

Chuyện thái giám trong hậu cung triều Nguyễn

Như mọi triều đại phong kiến, triều Nguyễn ở Huế cũng tuyển chọn thái giám để giám sát đội ngũ phi tần, cung nữ, hoàng hậu, công chúa. Những người nam giới phục vụ trong cung phải chấp nhận thân phận “Không đàn ông cũng chẳng đàn bà”. Cuộc đời của họ ra sao rất…