Lưu trữ thẻ: sông Hương

Sông Hương có từ bao giờ ?

Nguồn gốc tên gọi sông Hương

Mỗi vùng đất đều gắn liền với một dòng sông nào đó. Hà Giang, cực Bắc của Tổ quốc gắn liền với con sông Nho Quế với màu xanh ngọc bích đặc trưng. Cà Mau thì gắn liền với con sông Cái Lớn. Đà Nẵng thì có sông Hàn chảy ngang thành phố. Huế cũng…