Sông Hương có từ bao giờ ?

Mỗi vùng đất đều gắn liền với một dòng sông nào đó. Hà Giang, cực...