Lưu trữ thẻ: quốc lộ 1

Lịch sử từ đường Thiên lý cho tới đường Cái quan – Quốc lộ 1A ngày nay

Con đường Cái quan

Giới thiệu về đường Thiên lý Việt Nam xưa là một nông nghiệp, nhân dân chỉ sống trong vòng kinh tế tự cung tự cấp, nếu cần giao lưu từ vùng này sang vùng khác ta thường sử dụng đường thủy. Vì thế vấn để giao thông đường bộ không quan trọng. Nhưng về mặt…