Lưu trữ thẻ: pháo đài

Tóm tắt ngắn gọn quá trình xây dựng Kinh Thành Huế

cửa nhà đồ, kinh thành huế

Khi nhắc đến Huế, đa phần người ta nhắc đến Đại Nội – là khu vực bên trong Hoàng Thành bao gồm Tử Cấm Thành. Mà ít ai biết Kinh Thành Huế (vòng thành ngoài cùng, cũng hàm ý là phần diện tích bên trong vòng thành này) mới là nơi bảo vệ chính cho…