Lưu trữ thẻ: núi bạch mã

Núi Bạch Mã được phát hiện từ năm nào, có gì đặc biệt ?

Núi Bạch Mã ở phía Nam tỉnh Thừa Thiên, cách Huế 55km, do một kỹ sư người Pháp tên là Gérard tìm thấy ngày 28-7-1932, Bạch Mã là một vùng rừng núi diện tích khoảng 15km”, chỗ cao nhất là 1.450m tại đình Lâm Viên và chỗ thấp nhất là Thác Bạc 1.050m. Núi Bạch…