Lưu trữ thẻ: nhà xe camel Huế

Xe Camel từ Hà Nội đi Huế và ngược lại – Camel Travel

Xe Camel Hà Nội đi Huế

Xe Camel từ Huế đi Hà Nội và ngược lại là nhà xe chuyên phục vụ khách du lịch trên cung đường Huế và Hà Nội. Hiện tại, xe Camel là nhà xe Huế Hà Nội có nhiều xe nhất chạy tuyến này. Thường có các giờ như 17h, 18h và 19h. Nếu bạn ở…