Lưu trữ thẻ: Nghinh Lương Đình Huế

Nghinh Lương Đình – Nơi nghỉ chân, hóng mát của vua triều Nguyễn

nghinh Lương Đình, Nghinh Lương Đình Huế, Khám phá Huế, lịch sử Huế

Ở Huế có 2 di tích kiến trúc mang tên Nghinh Lương, (nghĩa đen là hóng mát): một quán và một đình, Nghinh Lương quán nằm bên bờ hồ Trùng Minh ở Lăng Minh Mạng. Nghinh Lương Đình nằm bên bờ bắc sông Hương trước mặt Phu Văn Lâu. Căn cứ vào một bức tranh…