Lưu trữ thẻ: lịch sử

Tên núi Ngự có tự bao giờ, vì sao gọi là núi Ngự ?

Núi Ngự Bình; nui ngu binh; Núi ngự bình Huế;

Sông Hương, núi Ngự từ lâu nay đã trở thành biểu tượng của cố đô Huế và đã đi vào thơ ca của nhiều thi sĩ. Ngoài là cảnh đẹp thiên nhiên, sông Hương núi Ngự còn đóng vai trò quan trọng trong phong thủy khi xây dựng Kinh thành Huế. Núi Ngự Bình chính…