Vua Tự Đức – Vị vua tài hoa, hiếu thảo nhất triều Nguyễn

Vua Tự Đức là vị vua thứ 4 của triều Nguyễn. Vua Tự Đức được...