Lưu trữ thẻ: Lăng vua Gia Long

Lăng Gia Long – Nơi yên nghỉ của vị vua thống nhất đất nước

du lịch huế, khám phá huế, lịch sử Huế, lăng vua gia long, lăng gia long, lang gia long

Bài 1: Lăng Gia Long (Thiên Thọ lăng) Giới thiệu về hệ thống lăng tẩm các vị vua triều Nguyễn Triều Nguyễn (1802-1945), triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, đã để lại cho dân tộc một di sản văn hóa đồ sộ mang giá trị quốc gia và quốc tế,…