Lưu trữ thẻ: lăng Sọ

Lăng Cơ Thánh – Vì sao được gọi là lăng Sọ ?

lăng cơ thánh. lăng sọ

Bên con đường dọc bờ nam sông Hương thuộc làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, cách cầu Trường Tiền hơn 8km về phía tây nam có một ngôi lăng mà người dân thường gọi là lăng Sọ. Vì sao có tên là lăng Sọ? Lăng Sọ có tên chữ là lăng Cơ Thánh táng cái…