Lưu trữ thẻ: làng cù lần

Đà Lạt – Có gì cho những tâm hồn mê trải nghiệm ?

du lịch đà lạt, kinh nghiệm du lịch đà lạt, hồ xuân hương, làng cù lần, ma rừng lữ quán, nhà ga đà lạt, ga đà lạt

Bài này mình chỉ nói lên cảm nhận của cá nhân về Đà Lạt – Miền đất lạnh, mà công nhận lạnh thật, mình đi đầu tháng 10 mà đã lạnh teo thì không biết tháng 12, tháng 1 thì thế nào nhỉ – Mình không trình bày về kinh nghiệm du lịch Đà Lạt…