Du lịch Huế tự túc 2 ngày một đêm chỉ chưa đến 2 triệu.

Hằng năm Huế đón hàng ngàn lượt khách ra vào bao gồm khách trong nước...