Lưu trữ thẻ: húy ky là gì

Húy ky là gì ? – Húy ky thời nhà Nguyễn

Nếu tìm hiểu lịch sử tên một vài địa danh ở Huế như cửa Đông Ba, cửa Tư Hiền… chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi tên gọi do vấn đề “Húy Ky” Vậy “húy ky” là gì ?. Và Húy ky dưới thời nhà Nguyễn, triều Nguyễn như thế nào ? Trước tiên…