Đầm Lập An – Chốn tiên cảnh trên cung đường du lịch Huế – Đà Nẵng – Hội An

Đầm Lập An – hay còn được gọi là vụng An Cư – là đầm...