Lưu trữ thẻ: Điện Phụng Tiên

Điện Phụng Tiên – Nơi thờ các vua Nguyễn, dành riêng cho bà con trong dòng họ

Điện Phụng Tiên, dien phung tien. khám phá Huế, du lịch Huế

Nằm ở mé phía tây của Hoàng thành, gần cửa Chương Đức, điện Phụng Tiên là một “biệt miếu” dùng để thờ các vua triều Nguyễn, dành riêng cho bà con quan trọng trong dòng họ Nguyễn Phúc và nhất là nữ giới trong hoàng gia đến cúng bái. Nguyên vào đầu thời Gia Long,…