Lưu trữ thẻ: dịch vụ thuyền rồng huế

Thưởng thức ẩm thực Huế trên sông Hương bằng thuyền rồng

Thuyền rồng trên sông Hương

Huế không chỉ được biết đến với sự nguy nga, tráng lệ bởi các công trình đền đài, cung điện của triều Nguyễn để lại mà Huế còn được biết đến như là kinh đô ẩm thực của Việt Nam. Ngoài các loại hình ẩm thực như những thành phố khác, Huế còn thêm ẩm…

Dịch vụ thuyền rồng Huế trên sông Hương

Vé nghe ca Huế trên sông Hương, Ca Huế trên sông Hương, dân ca huế trên sông Hương

Giới thiệu về thuyền rồng Huế và các dịch vụ thuyền rồng Huế trên sông Hương Thuyền rồng là một loại phương tiện rất đặc trưng và hấp dẫn đối với nhiều du khách lần đầu đến với Huế. Thời các vua Nguyễn, mãi đến năm 1899 mới xây cầu Trường Tiền, còn trước đó…