Lưu trữ thẻ: đi thuyền trên sông hương buổi tối

Dịch vụ thuyền rồng Huế trên sông Hương

Vé nghe ca Huế trên sông Hương, Ca Huế trên sông Hương, dân ca huế trên sông Hương

Giới thiệu về thuyền rồng Huế và các dịch vụ thuyền rồng Huế trên sông Hương Thuyền rồng là một loại phương tiện rất đặc trưng và hấp dẫn đối với nhiều du khách lần đầu đến với Huế. Thời các vua Nguyễn, mãi đến năm 1899 mới xây cầu Trường Tiền, còn trước đó…