Lịch sử từ đường Thiên lý cho tới đường Cái quan – Quốc lộ 1A ngày nay

Giới thiệu về đường Thiên lý Việt Nam xưa là một nông nghiệp, nhân dân...