Lưu trữ thẻ: cầu ngói thanh toàn

Lịch sử cầu ngói Thanh Toàn ít ai biết

Cầu ngói thanh toàn, cau ngoi thanh toan

Trong kho tàng văn học dân gian Huế có câu: “Ai về ngói Thanh Toàn, Cho em về với một đoàn cho vui”. Câu ca dao chứng minh đường về mái ngói Thanh Toàn ngày xưa rất khó đi. Hồi đầu thế kỷ XX, ông R.Orband, H. Lebreton trong hội Đô thành hiếu cổ (BAVH)…