Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi cá trắm cỏ trên sông Bồ

Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ là mô hình đang được nhiều hộ...