Thuê SUP ở Huế – Chèo SUP trên sông Hương khám phá Huế

Thuê SUP ở Huế đang dần trở nên phổ biến trong giới trẻ ngày nay....