Kinh nghiệm du lịch vịnh biển Lăng Cô và đầm Lập An

Vịnh Lăng Cô nằm ở thị trấn Lăng Cô, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế,...