Lưu trữ thẻ: bánh ít

Cách làm bánh ít trần, bánh ít gói lá chuối Huế

bánh ít trần, bánh ít, cách làm bánh ít trần, cách làm bánh ít

Tiếp theo trong chuỗi bài viết về cách làm các loại bánh đặc sản Huế, bài viết này Lá quê sẽ hướng dẫn cách làm bánh ít trần và bánh ít gói lá chuối theo đúng hương vị Huế mà Lá quê vẫn làm hàng ngày. Bạn nào chưa biết nhiều về bánh ít thì…