Lưu trữ thẻ: bánh canh cá lóc Huế

Khám phá khu phố bánh canh cá lóc Huế – Thủy Dương

bánh canh cá lóc thủy dương

Bánh canh cá lóc Thủy Dương từ lâu đã thành món ăn khá quen thuộc với nhiều người Huế. Hiện tại Huế có hai khu vực (đường phố) bán nhiều bánh canh là phố bánh canh Hàn Thuyên (nằm trên đường Hàn Thuyên) và bánh canh Thủy Dương (nằm trên đường An Dương Vương và…