Tên gọi của 13 cửa ra vào Kinh Thành Huế không phải ai cũng biết !

Sau khi lên ngôi hoàng đế vào năm 1802, vua Gia Long bắt tay vào...

3 Các bình luận