Mít vườn

0

Mít là loại trái cây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe đặc biêt là Vitamin A, C

Nguồn gốc

Thu mua từ vườn người dân ở thôn quê

Đặc điểm

Thuận tự nhiên: không chăm bón, chỉ việc trông và thu hoạch

Có nhiều giống mít khác nhau

Theo mùa

Hết hàng