Kéo vó bắt cá mùa nước lũ

Video quay cảnh kéo vó bắt cá mùa nước lũ ở Huế

Đoạn sông chảy qua phường An Hòa, thành phố Huế

Do là đầu mùa mưa lũ nên cá ở đây rất nhiều, đặc biệt là cá chép, người Huế gọi là cá gáy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cuộn lên trên