Đối với đặc sản vùng miền:

Lá Quê cam kết sẽ cung cấp đến tay khách hàng của mình sản phẩm chất lượng nhất, Nguồn gốc của đặc sản được kiểm tra rõ ràng.

Trường hợp Lá Quê mua đặc sản từ đối tác thứ ba thì sẽ cung cấp thông tin cụ thể của đối tác thứ  ba cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào

Đối với thực phẩm thuận tự nhiên:

Lá Quê cam kết cung cấp đến khách hàng của mình sản phẩm thực sự từ vườn nhà dân. Đội ngũ của Lá Quê sẽ đến tận vườn để kiểm tra cụ thể. Đồng thời dựa vào kinh nghiệm của mình để chọn ra đúng loại thực phẩm đáp ứng đúng yêu cầu của thực phẩm thuận tự nhiên (tức do con người trồng nhưng không chăm bón, không dùng phân, thuốc trừ sâu, chất kích thích…) vì không phải thực phẩm nào ở vườn nhà dân cũng là thực phẩm thuận tự nhiên